Кратък фирмен профил

Загора чорап АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Войвода Стойно Черноговски 58
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123676362
Капитал (лв.): 6 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на чорапи и чорапогащи
Общи събрания: Последно - 08.02.2013 
Предмет на дейност: Производство на мъжки, дамски и всякакви други чорапи, производство на прежди за чорапи - единочка, двойка, пресукване и багрене на прежди, внос, търговия и отдаване под наем на машини, части и суровини за чорапната промишленост и производството на прежди, покупка, продажба, отдаване под наем, ипотекиране и извършване на разпоредителни действия с недвижимо имущество, покупка, внос и наемане от страната и чужбина на нови и употребявани машини, съоръжения и производствено оборудване, внос, износ, реекспорт и всякакви търговски операции в безмитните зони, предоставяне и ползване в страната и в чужбина на комисионни, представителни, дистрибуторски и агентски услуги, търговски операции с лицензи, патенти и търговски марки и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната и в чужбина.
 

22.06.2009: Загора чорап АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
15.09.2008: Загора чорап АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
15.01.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.11.2007: Съветът на директорите на "Загора чорап" - АД, Стара Загора, на...
06.03.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.10.2006: Съветът на директорите на "Загора чорап" - АД, Стара Загора, на...
08.11.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
18.10.2005: Съветът на директорите на "Загора чорап" - АД, Стара Загора, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 055 пъти
[2016: 215, 2015: 68, 2014: 82, 2013: 165, 2012: 264, 2011: 96, ... ]