Кратък фирмен профил

Бургас Таг Сървис ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ж.к. Пристанище Бургас, ул. Александър Батемберг 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102798181
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във водния транспорт
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Дейности, свързани с корабоплаването, вкл. влекаческа дейност, както и други дейности, незабранени от закона.
 

14.11.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.02.2006: “Бургас таг сървис” извърши първите операции по преоборудване на...
06.01.2006: През 2006 г. холандската фирма “Мултрашип” ще изгради център за...
05.07.2002: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 532 пъти
[2016: 221, 2015: 24, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 100, 2011: 26, ... ]