Кратък фирмен профил

Индустриален парк София АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги Бенковски 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131405282
Капитал (лв.): 8 132 570
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 20.11.2020 
Предмет на дейност: Създаване и управление на индустриални паркове, вкл. придобиване, развитие и управление на недвижими имоти, строителство, развитие и предоставяне на услуги, свързани с дейността на индустриални паркове, осъществяване на връзки между предприятия, осъществяващи дейност в индустриалните паркове, както и между индустриални паркове, и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
12.11.2020: На пазара на логистични площи доминират проекти за собствено...
09.08.2019: Пазарът на логистични имоти в София отбелязва второ поредно...
16.05.2014: Очакват се 153 милиона лева инвестиции и разкриване на 1650...
23.04.2014: В Божурище ще бъде построен музей на авиацията Правителството...
20.12.2013: Процедура по обявяване на летище Божурище за паметник на...
09.12.2013: Компанията с италианско участие "Индустриален парк София"...
04.12.2013: Върховният административен съд окончателно отмени заповед на...
13.12.2010: Държавата е започнала преговори, за да си върне собствеността...
15.05.2009: Индустриален парк София АД - София свиква Годишно общо събрание...
26.09.2008: Индустриален парк София АД - София свиква Годишно общо събрание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 019 пъти
[2016: 700, 2015: 50, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 180, 2011: 8, ... ]