Кратък фирмен профил

Български дъб АД - Скутаре


Контакти

Скутаре, 4134
ул. Христо Смирненски 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115896088
Капитал (лв.): 424 950
 
 
 

Отрасъл: Производство на амбалаж от дървен материал
Общи събрания: Последно - 14.09.2021 
Предмет на дейност: Производство на дъбови бъчви за вино, търговска, посредническа, складова, спедиторска, превозна, рекламна, информационна и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 

08.05.2009: Български дъб АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
11.03.2008: Български дъб АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2007: Съветът на директорите на "Български дъб" - АД, Пловдив, на...
05.06.2007: Съветът на директорите на "Български дъб" - АД, Пловдив, на...
28.11.2006: Съветът на директорите на "Български дъб" - АД, Пловдив, на...
24.02.2006: Съветът на директорите на "Български дъб" - АД, Пловдив, на...
20.01.2006: "Български дъб" - АД, Пловдив, обявява, че с решение на общото...
25.10.2005: Съветът на директорите на "Български дъб" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 455 пъти
[2016: 737, 2015: 83, 2014: 68, 2013: 136, 2012: 287, 2011: 72, ... ]