Кратък фирмен профил

СБХ Кариера АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1504
ул. Шипка 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131395703
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на олово, цинк, калай и техните сплави
Общи събрания: Последно - 26.11.2020 
Предмет на дейност: Изпълнение на монументи, паметници и малка пластика, изработване на витраж, стъклопис, стенопис, каменна и керамична мозайка, копия, консервация и реставрация, иконопис, живопис и декоративна пластика, производство на бои и пособия за рисуване, производство и търговия с материали, инструменти и пособия, необходими за художническа дейност; производство и изделия на леката промишленост, стоки за бита и сувенири; експертна дейност, рекламна дейност в страната и чужбина; посредническа дейност; транспортни услуги; вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 

05.03.2010: СБХ Кариера АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
09.10.2009: СБХ Кариера АД - София свиква Годишно общо събрание на...
09.10.2009: СБХ Кариера АД - София свиква Годишно общо събрание на...
17.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263е...
09.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 262к, ал. 2 ТЗ с...
24.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 282 пъти
[2016: 961, 2015: 46, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 79, 2011: 46, ... ]