Кратък фирмен профил

Аскания Кастинг ООД - Етрополе


Контакти

Етрополе, 2170
ул. Малък Искър 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103139433
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Предмет на дейност: Производство на изделия от електротехничеческата промишленост и други промишлени стоки, извършване на всякакви търговски сделки в страната и чужбина, сделки с интелектуална собственост; комисионни, рекламни, информационни, програмни сделки; консултантска дейност, търговско представителство и посредничество; хотелиерска и ресторантъорска дейност, всякакви дейности в страната и чужбина, незабранени със закон.
 

31.07.2008: Германската асоциация за организация на труда и за развитие на...
18.06.2002: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.12.1998: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.03.1998: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 575 пъти
[2016: 349, 2015: 42, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 112, 2011: 7, ... ]