Кратък фирмен профил

Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131471738
Капитал (лв.): 15 008 125
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2022 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 53   стр.    
30.06.2022: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (LAND) На проведено на...
30.06.2022: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (LAND) На проведено на...
27.05.2022: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (LAND) Уведомление съгласно чл....
27.05.2022: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (LAND) Булленд инвестмънтс...
26.05.2022: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (LAND) Уведомление по чл. 148б...
28.04.2022: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (LAND) Булленд инвестмънтс...
28.04.2022: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (LAND) Уведомление съгласно чл....
30.03.2022: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (LAND) Булленд инвестмънтс...
29.03.2022: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (LAND) Предсрочно погасяване и...
28.03.2022: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (LAND) На проведено на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 493 пъти
[2016: 2 137, 2015: 287, 2014: 225, 2013: 450, 2012: 962, 2011: 476, ... ]