Кратък фирмен профил

Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131471738
Капитал (лв.): 15 008 125
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.08.2019 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 44   стр.    
17.01.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
09.01.2020: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Уведомление съгласно...
13.12.2019: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Уведомление съгласно...
14.11.2019: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Булленд инвестмънтс АДСИЦ...
14.11.2019: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Булленд инвестмънтс АДСИЦ...
31.10.2019: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Булленд инвестмънтс...
28.08.2019: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Уведомление във връзка с...
22.08.2019: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) На проведено извънредно...
02.08.2019: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Булленд инвестмънтс АДСИЦ...
02.08.2019: Задълженията на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ са 113 млн....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 654 пъти
[2016: 1 298, 2015: 287, 2014: 225, 2013: 450, 2012: 962, 2011: 476, ... ]