Кратък фирмен профил

Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131471738
Капитал (лв.): 15 008 125
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2018 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
04.12.2018: V. Във връзка с т. 8 от Приложение № 3 (Методология за...
31.10.2018: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Булленд инвестмънтс...
17.09.2018: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Уведомление по чл. 19,...
12.09.2018: IV. Във връзка с т.12 от Приложение №2 (Методология за...
09.08.2018: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Уведомление по чл. 148б...
31.07.2018: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Булленд инвестмънтс...
05.07.2018: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) На проведено редовно ОСА...
05.06.2018: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
01.06.2018: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) В БФБ-София АД са...
02.05.2018: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD) Булленд инвестмънтс...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 168 пъти
[2016: 812, 2015: 287, 2014: 225, 2013: 450, 2012: 962, 2011: 476, ... ]