Кратък фирмен профил

ТТЛ ЕООД - София


Контакти

София, 1612
ж.к. Лагера, ул. Хризантема 19, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130789887
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности в сухопътния транспорт
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Международни превози на товари и пътници, спедиция, разработване на софтуерни продукти и всякакви дейности, незабранени със закон (с изключение на банково и застрахователно дело).
 

01.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 548 пъти
[2016: 305, 2015: 20, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 107, 2011: 20, ... ]