Кратък фирмен профил

Технофууд ООД - София


Контакти

София, 1362
ж.к. Суходол, ул. Траян Танев 41
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131127114
Капитал (лв.): 20 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Предмет на дейност: Проектиране, конструиране и производство на машини, съоръжения и оборудване на предприятия в месодобивната, месопреработващата и хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, външна и вътрешна търговия, представителство и агентство на чуждестранни физически и юридически лица, инвестиционна дейност, дистрибуторство, посредническа дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

16.02.2007: Нови обвинения за пране на пари очакват участниците в аферата...
30.01.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.01.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 593 пъти
[2016: 191, 2015: 19, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 81, 2011: 49, ... ]