Кратък фирмен профил

Алфа Вектор АД - Добрич [Несъстоятелност]


Контакти

Добрич, 9300
бул. Русия 13, ет., ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106002337
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 26.02.2019 
Предмет на дейност: Автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение, свързаните с това дейности .агентиране на кораби, плаващи под български и чужд флаг, бункероване на кораби, шипшандлерство, наемане на кораби, брокерство, посредничество при договаряне на превоз по море и суша и въздох, ръководство / мениджмънт / на наети кораби и моторни превозни средства, талиманска дейност, частична или цялостна подмяна на корабни екипажи, осигуряване и ремонт на плавателни съдове, протекторско агентиране на морски транспортни средства чрез оторизация на корабособствениците, търговско представителство и посредничество, импорт, експорт на стоки, вътрешна и външна търговия, експорт и реекспорт, спедиторска и комисионна дейност, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
07.08.2009: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.09.2008: Алфа Вектор АД - Козлодуй свиква Годишно общо събрание на...
08.06.2007: Съветът на директорите на "Сигнал" - АД, Козлодуй, на основание...
01.03.2005: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
18.01.2005: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
16.11.2004: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
31.08.2004: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
09.04.2004: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
03.04.2003: Проверка на държавния строителен контрол е установила, че...
12.11.2002: Съветът на директорите на "Сигнал" - АД, Козлодуй, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 529 пъти
[2016: 225, 2015: 40, 2014: 38, 2013: 77, 2012: 134, 2011: 16, ... ]