Кратък фирмен профил

Златни пясъци сървисис АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Кракра 88 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175069709
Капитал (лв.): 1 646 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 22.02.2018 
Предмет на дейност: Строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна архитектура и ремонтна дейност, туроператорство, турагентство и хотелиерство, селскостопанска дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, предприемаческа дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, търговска дейност в страната и в чужбина и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

17.03.2016: Варна пусна пак търга за пречиствателната станция на Златни...
04.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
08.06.2007: Съветът на директорите на "Златни пясъци Сървисис" - ЕАД, София,...
19.05.2006: Съветът на директорите на "Златни Пясъци Сървисис" - ЕАД, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 573 пъти
[2016: 278, 2015: 50, 2014: 46, 2013: 93, 2012: 160, 2011: 15, ... ]