Кратък фирмен профил

Мелничен комплекс Дупница ООД - Дупница


Контакти

Дупница, 2600
ул. Аракчийски мост 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124547146
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Предмет на дейност: Производство на брашна и други производни на хлебното зърно, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, съхранение на вложеното зърно, издаване на складови записи, търговска дейност в страната и в чужбина, както и всякакви други незабранени със закон дейности.
 

22.01.2008: Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.10.2007: Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.05.2007: Мелничен комплекс–Дупница ООД-Дупница е придобило акции от...
04.05.2007: В БФБ - София АД е постъпила информация на основание чл. 1, ал....
03.05.2007: Мелничен комплекс Дупница ООД-Дупница е придобило акции от...
24.04.2007: В БФБ - София АД е постъпила информация на основание чл. 1, ал....
12.03.2007: На проведено извънредно ОСА от 07.03.2007 год. на Джерман-София...
17.01.2007: Джерман-София АД-София /DJERM/ свиква извънредно ОСА на...
15.12.2006: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Джерман-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 416 пъти
[2016: 120, 2015: 14, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 76, 2011: 43, ... ]