Кратък фирмен профил

Беллиссимо АД - София


Контакти

София, 1680
бул. България 102, БЦ Белисимо
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175005635
Капитал (лв.): 56 965
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 05.03.2020 
Предмет на дейност: Рекламна дейност, консултантски и административни услуги, дейности, свързани с услуги в областта на недвижимите имоти, посредничество на местни и чуждестранни лица при покупка, продажба и отдаване по наем на недвижими имоти.
 

26.02.2010: Беллиссимо АД - София свиква Годишно общо събрание на...
28.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 040 пъти
[2016: 626, 2015: 57, 2014: 65, 2013: 130, 2012: 229, 2011: 10, ... ]