Кратък фирмен профил

Софарма Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А, Комплекс Софарма Бизнес Тауърс
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175059266
Капитал (лв.): 21 415 928
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 24.11.2022 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 78   стр.    
29.11.2022: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) На проведено на 24.11.2022 г....
29.11.2022: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) Уведомление от Борис Борисов -...
17.11.2022: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) Уведомление от Борис Борисов по...
16.11.2022: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) Уведомление от Борис Борисов -...
15.11.2022: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) Уведомление от Борис Борисов -...
01.11.2022: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) Софарма имоти АДСИЦ-София...
24.10.2022: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) Софарма имоти АДСИЦ-София...
24.10.2022: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI)...
04.10.2022: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) Уведомление от Софарма АД по...
03.10.2022: Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI) Уведомление от Софарма АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 560 пъти
[2016: 2 696, 2015: 253, 2014: 151, 2013: 302, 2012: 809, 2011: 451, ... ]