Кратък фирмен профил

Агро финанс АДСИЦ - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
бул. Дунав 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175038005
Капитал (лв.): 32 219 708
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 22.11.2019  Предстоящо - 28.02.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върxу недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тяx, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
30.01.2020: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) В БФБ АД са постъпили материали...
25.11.2019: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) На проведено извънредно ОСА от...
11.11.2019: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) В БФБ АД са постъпили...
22.10.2019: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) В БФБ АД са постъпили материали...
09.09.2019: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) На проведено на 05.09.2019 г....
02.07.2019: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) На проведено на 30.06.2019 г....
02.07.2019: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) На проведено редовно ОСА от...
03.06.2019: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) В БФБ АД са постъпили материали...
30.05.2019: Агро финанс АДСИЦ - Пловдив свиква общо събрание на акционерите...
02.08.2018: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) Дружеството уведомява за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 619 пъти
[2016: 691, 2015: 293, 2014: 226, 2013: 453, 2012: 1 150, 2011: 564, ... ]