Кратък фирмен профил

Агро финанс АДСИЦ - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
бул. Дунав 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175038005
Капитал (лв.): 32 219 708
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върxу недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тяx, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 40   стр.    
02.07.2019: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) На проведено на 30.06.2019 г....
02.07.2019: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) На проведено редовно ОСА от...
03.06.2019: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) В БФБ АД са постъпили материали...
30.05.2019: Агро финанс АДСИЦ - Пловдив свиква общо събрание на акционерите...
02.08.2018: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) Дружеството уведомява за...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
03.07.2018: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) На проведено редовно ОСА от...
02.07.2018: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) На проведено на 29.06.2018 г....
30.05.2018: Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) В БФБ-София АД са постъпили...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 3, във връзка...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 488 пъти
[2016: 560, 2015: 293, 2014: 226, 2013: 453, 2012: 1 150, 2011: 564, ... ]