Кратък фирмен профил

Еуратек финанс АД - София


Контакти

София, 1303
Зона Б-5, бл. 6, вх.Б, ет.7, ап.121
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131521276
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия с автомобили
Общи събрания: Последно - 21.06.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически или юридически лица, комисионна, спедиционна, превозна, складова, консултантска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, лизингова дейност, производство на стоки за бита, както и всякакви други сделки и дейности, незабранени със закон.
 

28.04.2010: Еуратек финанс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.05.2009: Еуратек финанс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.05.2009: Еуратек финанс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.04.2007: Съветът на директорите на "Еуратек финанс" - АД, София, на...
20.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
16.01.2006: Съветът на директорите на "Еуратек финанс" - АД, София,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 784 пъти
[2016: 360, 2015: 54, 2014: 48, 2013: 97, 2012: 201, 2011: 17, ... ]