Кратък фирмен профил

М Рент ЕАД - София


Контакти

София, 1407
ул. Черни връх, 53
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131455456
Капитал (лв.): 2 300 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на леки и лекотоварни автомобили, без водач
Лицензи и сертификати:  Застрахователен брокер
Предмет на дейност: Лизингова, консултантска и маркетингова дейност, факторинг, търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, сделки с недвижимо имущество, предоставяне на информационни и рекламни услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

12.07.2017: Приключена е покупката на "Ти Би Ай рент" от "Лизинг финанс’"...
29.06.2017: КЗК разреши на "Лизинг финанс" да купи "Ти Би Ай рент"...
23.05.2017: Групата около "Химимпорт" иска да купи четвърто лизингово...
12.08.2016: Латвийският 4finance Holding приключи сделката за Ти Би Ай...
04.03.2013: Увеличиха капитала на Ти Би Ай Банк със 7 млн. лв. Капиталът...
06.08.2012: Ти Би Ай банк купи портфейла от кредити за целево финансиране на...
04.07.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 788 пъти
[2016: 500, 2015: 21, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 125, 2011: 26, ... ]