Кратък фирмен профил

Енерджи инвест ЕАД - София


Контакти

София, 1303
бул. Христо Ботев 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175059241
Капитал (лв.): 5 900 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Реализиране и управление на инвестиционни проекти в областта на енергетиката, изграждане, поддържане и експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия, производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
03.07.2018: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) На проведено редовно ОСА...
23.05.2018: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) В БФБ-София АД са...
20.12.2017: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) В БФБ-София АД са...
02.06.2017: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) В БФБ-София АД са...
30.03.2015: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) На проведено извънредно...
11.02.2015: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) В БФБ-София АД са...
18.11.2010: Адванс Екуити Холдинг АД, чрез дъщерното си дружество Енерджи...
16.05.2009: "Интерсол", дружество от групата на "Адванс eкуити холдинг"...
05.11.2008: Откриха соларен парк край Ихтиман Соларен парк с максимална...
21.01.2008: "Адванс Екуити Холдинг" ще инвестира в изграждането на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 582 пъти
[2016: 177, 2015: 27, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 94, 2011: 36, ... ]