Кратък фирмен профил

Си комерсиал 7 ЕООД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
ул. Искър 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131139860
Капитал (лв.): 769 390
 
 
 

Отрасъл: Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Вътрешно и външно търговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване ипреработка и реализация на селскостопанска продукция, занаятчийски услуги, строителство и ремонтна дейност, производство на офис оборудване, шивашки и тапицерски услуги, промишлени стоки и предмети за бита, ремонт и поддръжка на електронна техника, електронна апаратура, на електроинсталации, конструиране и поддръжка на компютърна техника и оборудване, комисионни и лизингови дейности, сделки, сделки с интелектуална собственост, частна охранителна дейност, превозна, туристическа, хотелиерска и ресторантъорска дейност, рекламно информационна дейност, счетоводни услуги, ремонт на машини и съоръжения и мпс, транспортни услуги, както и всяка друга не забранена от закона дейност.
 

09.05.2016: В периода 5-7 май 2016 г. в гр. Шанхай се състоя най-голямото...
16.05.2014: Български производител ще изнася конфитюр от рози за Китай...
21.02.2014: Продуктите на полската компания MOKATE вече могат да бъдат...
12.11.2013: 12 български компании отиват в Китай От 11 до 18 ноември 2013...
29.09.2012: Един от най-известните банкери в страната и собственикът на...
10.05.2007: Централната комисия за провеждане на конкурса за награждаване...
12.05.2004: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 686 пъти
[2016: 444, 2015: 24, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 141, 2011: 2, ... ]