Кратък фирмен профил

Адванс Екуити холдинг АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Христо Ботев 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175028954
Капитал (лв.): 35 945 592
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.07.2020 
Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на други дружества, в които дружеството участва, други търговски сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
03.08.2020: Адванс Екуити Холдинг АД-София /в ликвидация/ (6A8) На...
30.06.2020: Адванс Екуити Холдинг АД-София /в ликвидация/ (6A8) В БФБ АД са...
13.03.2020: Адванс Екуити Холдинг АД-София /в ликвидация/ (6A8) На...
26.11.2019: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) Адванс Екуити Холдинг...
02.07.2019: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) На проведено редовно ОСА...
21.05.2019: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) В БФБ АД са постъпили...
30.11.2018: „Адванс Екуити Холдинг” АД разкрива вътрешна информация по чл. 7...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
03.07.2018: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) На проведено редовно ОСА...
23.05.2018: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) В БФБ-София АД са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 155 пъти
[2016: 981, 2015: 232, 2014: 122, 2013: 245, 2012: 743, 2011: 508, ... ]