Кратък фирмен профил

Оптични елементи и системи ООД - София


Контакти

София, 1220
кв. Толстой бл. 54 вх.А ап.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121220716
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
Предмет на дейност: производство и търговия с оптични елементи и уреди, внедрителска и сервизна дейност на интелектуални продукти, изделията от тях и свързаните с това услуги в страната и в чужбина, производство, продажба и закупуване на готови продукти в областта на електрониката, леката и хранително-вкусовата промишленост, създаване, внедряване и трансфер на нови изделия, технически и консултантски услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност с всякакви стоки, незабранени със закон, в собствени и наети за тази цел помещения, транспортно-спедиторска дейност със собствени или наети за тази цел МПС в страната и в чужбина, туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически лица и фирми, производство и търговия на едро и дребно в специализирани щандове с промишлени стоки, селскостопански и хранителни продукти, безалкохолни напитки, кафе, стоки за народно потребление, модни и луксозни стоки, вкл. бутик, уникати (без забранените със закон), оказион, антиквариат, консигнация (без благородни метали и паметници на културата), строителна дейност, други дейности, незабранени със закон
 

15.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
27.11.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.12.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 595 пъти
[2016: 249, 2015: 37, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 84, 2011: 36, ... ]