Кратък фирмен профил

ФМС груп АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Георги С. Раковски 42, ет. 4, ап. 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131449695
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Общи събрания: Последно - 30.07.2018 
Предмет на дейност: производство на телекомуникационни съоръжения, маркетинг, трансфер на технологии и промишлено коопериране, инженеринг, търговия в страната и в чужбина, производство и търговия с металопресови и пластмасови детайли, производство и търговия в областта на мехатрониката, както и всякакъв друг вид търговска, стопанска и консултантска дейност, незабранена със закон или за която законът не изисква специално разрешение.
 

25.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.06.2007: Съветът на директорите на "С - индъстри" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 369 пъти
[2016: 121, 2015: 34, 2014: 38, 2013: 77, 2012: 129, 2011: 9, ... ]