Кратък фирмен профил

Чез Електро България АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк БЦ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175133827
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Прeнос на електроенергия Публично дружество
Общи събрания: Последно - 26.11.2019 
Предмет на дейност: Обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката след получаването на лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно условията на тази лицензия и всяка друга дейност, незабранена от закона и/или лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия.
 


Новини

  стр. 1 / 42   стр.    
05.06.2020: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) ЧЕЗ Електро България...
30.04.2020: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) ЧЕЗ Електро България...
07.04.2020: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) ЧЕЗ Електро България...
01.04.2020: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) В изпълнение на указанията...
30.01.2020: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) ЧЕЗ Електро България...
10.12.2019: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) На 06.12.2019 г. в...
02.12.2019: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) На проведено извънредно ОСА...
30.10.2019: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) ЧЕЗ Електро България...
25.10.2019: "ЧЕЗ" одобрява одитор и покупката на ИТК системи от "ЧЕЗ Електро...
25.10.2019: КЗК не хареса и "Еврохолд" за купувач на ЧЕЗ И вторият опит за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 597 пъти
[2016: 1 476, 2015: 190, 2014: 158, 2013: 316, 2012: 776, 2011: 524, ... ]