Кратък фирмен профил

МД Инвест АД - София


Контакти

София, 1592
ул. Порудчик Неделчо Бончев 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131462340
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 19.05.2020 
Предмет на дейност: строителна, предприемаческа дейност, търговия (вътрешна и външна), рекламна, консултантска дейност, вътрешен и международен транспорт, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

13.01.2011: МД Инвест АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
17.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.10.2006: Съветът на директорите на "МД Инвест" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 578 пъти
[2016: 327, 2015: 22, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 108, 2011: 32, ... ]