Кратък фирмен профил

Тера груп АД - София


Контакти

София, 1784
ул. Андрей Сахаров 56
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123724864
Капитал (лв.): 5 000 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Общи събрания: Последно - 20.09.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
28.06.2018: Одобрени са два нови концесионера за добив на строителни...
22.10.2009: Големите пътни компании се втурнаха в надпревара за зимно...
12.10.2009: Тера груп АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
12.10.2009: Тера груп АД - Стара Загора свиква Извънредно общо събрание на...
12.10.2009: Тера груп АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
12.10.2009: Тера груп АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
25.04.2008: Българският консорциум "Тера груп" инвестира 8 млн. евро в...
18.04.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
17.03.2008: Все още в публичното пространство не са излезли единствено имена...
19.12.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 744 пъти
[2016: 384, 2015: 36, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 177, 2011: 25, ... ]