Кратък фирмен профил

Йелоу 333 АД - София


Контакти

София, 1172
ул. Никола Габровски 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175206481
Капитал (лв.): 510 000
 
 
 

Отрасъл: Таксиметров пътнически транспорт
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 31.03.2012 
Предмет на дейност: Транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност за превоз на пътници и товари в страната и в чужбина със собствени или наети превозни средства,търговия на едро и дребно в страната и в чужбина на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, консултантска и комисионна дейност, лизингови и складови сделки, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

07.09.2009: Пускането на метрото от столичния квартал „Обеля” до центъра е...
27.05.2009: Йелоу 333 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
27.05.2009: Йелоу 333 АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
27.05.2009: Йелоу 333 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
27.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.06.2007: Една от трите фирми “ОК супертранс”, “Такси - С - Експрес”...
14.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 264ж,...
17.11.2006: Калин Евтимов Кокошаров, ЕГН 7408046284, като управител на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 636 пъти
[2016: 430, 2015: 16, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 79, 2011: 15, ... ]