Кратък фирмен профил

Сердика Пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
ул. Кърниградска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187173
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.11.2020 
Предмет на дейност: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/, посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 26   стр.    
16.12.2020: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) На проведено извънредно ОСА...
30.11.2020: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) Поради липса на кворум,...
26.11.2020: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) На 23 ноември 2020 г.,...
26.11.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
26.11.2020: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) На основание чл. 39, ал....
24.11.2020: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) Поради липса на кворум и...
09.11.2020: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) Във връзка с настъпване на...
27.10.2020: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) В БФБ АД са постъпили...
26.10.2020: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) В БФБ АД са постъпили...
23.10.2020: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) В БФБ АД е постъпил отчет...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 609 пъти
[2016: 949, 2015: 148, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 356, 2011: 271, ... ]