Кратък фирмен профил

Сердика пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
ул. Кърниградска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187173
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 22.11.2018  Предстоящо - 25.06.2019 
Предмет на дейност: инвестиране на парични средства, които са набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти(секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
10.06.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) Във връзка с настъпване на...
23.05.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
22.05.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) В БФБ АД са постъпили...
21.05.2019: Сердика пропъртис АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
16.05.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) Поради допусната...
16.05.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) На 14 май 2019 г. Сердика...
15.05.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) На 14 май 2019 г., Съветът...
07.05.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) Във връзка с настъпване на...
08.04.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) В БФБ-София АД е постъпил...
14.01.2019: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) В БФБ АД е постъпил отчет...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 208 пъти
[2016: 548, 2015: 148, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 356, 2011: 271, ... ]