Кратък фирмен профил

Наш дом АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Патриарх Евтимий 34, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831922240
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с мебели, осветители и стоки за домакинството, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 11.09.2020 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, отдаване под наем на вещи и имоти, сервизна дейност за гаранционно и извънгаранционно поддържане на технически стоки, външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
22.04.2010: Наш дом АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.05.2009: Наш дом АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.09.2007: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Наш дом" - АД, София, на основание...
30.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Наш дом" - АД, София, на основание...
04.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.08.2005: Съветът на директорите на "Наш дом" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 585 пъти
[2016: 678, 2015: 98, 2014: 48, 2013: 97, 2012: 190, 2011: 159, ... ]