Кратък фирмен профил

Таита АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Ришки проход 68
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 837095865
Капитал (лв.): 456 486
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 08.03.2019 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, вътрешен и международен транспорт и туризъм, превозна, ресторантьорска и хотелиерска дейност, откриване на заведения за обществено хранене, кафетерии, сделки с интелектуална собственост, производство на стоки с цел продажба, организиране и реализация на съвместни производства, консултинг, трансфер на технологии, мениджмънт и маркетинг, бизнесуслуги (съобразно изискванията на закона), проучване, проектиране и строителство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, търговски дружества и финансови институции, автомобилни превози по регулярни товарни линии и палетообмен и всякакви дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
22.07.2010: Таита АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
20.08.2009: Таита АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
20.08.2009: Таита АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
16.09.2008: Таита АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
21.11.2006: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
02.09.2005: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.08.2005: Съветът на директорите на "Таита" - АД, Шумен, на основание чл....
18.02.2005: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.10.2004: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.10.2004: 17316 Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 635 пъти
[2016: 675, 2015: 91, 2014: 86, 2013: 172, 2012: 330, 2011: 138, ... ]