Кратък фирмен профил

Ви-ай джи пропъртис България АД - София


Контакти

София, 1408
ж.к. Иван Вазов, ул. Балша, бл. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831723644
Капитал (лв.): 7 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Търговия със стоки и услуги, сделки с недвижимо имущество, управление на недвижими имоти, консултантска, рекламна и информационна дейност, маркетинг; търговско представителство и посредничество, както и всички други дейности, които не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
03.08.2012: Продават луксозен комплекс в Боровец за 4,3 млн. лв. Чрез...
08.07.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.02.2011: 21 наказателни постановления и 64 акта за установяване на...
28.07.2010: Животозастрахователна компания Български имоти АД - София свиква...
29.04.2010: Животозастрахователната компания "Български имоти" се влива в...
29.04.2010: Комисията за финансов надзор (КФН) издаде решение за доброволно...
14.04.2010: Животозастрахователна компания Български имоти АД - София свиква...
18.12.2009: Животозастрахователна компания Български имоти АД - София свиква...
24.08.2009: Комисията за финансов надзор (КФН) одобри избора на Герхард...
24.08.2009: Комисията за финансов надзор (КФН) одобри избора на Герхард...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 634 пъти
[2016: 478, 2015: 104, 2014: 90, 2013: 181, 2012: 356, 2011: 413, ... ]