Кратък фирмен профил

Кронос Ко ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4002
ул. Люлебургаз 10, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115281718
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на кухненски мебели, без столове
Предмет на дейност: Импорт, експорт, реекспорт; търговска дейност в страната; ресторантъорство и хотелиерство; консултативна, инвестиционна, маркетингова, издателска, лизингова и инженерингова дейност и услуги ; представителство, посредничество, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 294 пъти
[2016: 94, 2015: 19, 2014: 27, 2013: 54, 2012: 95, 2011: 19, ... ]