Кратък фирмен профил

Индустриален холдинг България АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Дамян Груев 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121631219
Капитал (лв.): 107 400 643
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 125   стр.    
02.07.2020: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През юни 2020 г.,...
23.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
03.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
03.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
02.06.2020: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През май 2020 г.,...
05.05.2020: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През април 2020...
02.04.2020: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През март 2020 г.,...
24.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
10.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
05.03.2020: „Индустриален холдинг България“ с 33% спад на консолидираната...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 280 пъти
[2016: 1 848, 2015: 534, 2014: 268, 2013: 536, 2012: 1 421, 2011: 903, ... ]