Кратък фирмен профил

Индустриален холдинг България АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Дамян Груев 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121631219
Капитал (лв.): 107 400 643
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.08.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 125   стр.    
13.10.2020: Машиностроителните предприятия на "Индустриален холдинг...
02.10.2020: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През Септември...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
02.09.2020: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През м. август...
31.08.2020: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) На проведено...
04.08.2020: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През юли 2020 г.,...
04.08.2020: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През юли 2020 г.,...
21.07.2020: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) В БФБ АД са...
02.07.2020: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През юни 2020 г.,...
23.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 442 пъти
[2016: 2 010, 2015: 534, 2014: 268, 2013: 536, 2012: 1 421, 2011: 903, ... ]