Кратък фирмен профил

Енерджи Ка ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Кукленско шосе 9 П
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115756481
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Продукти и услуги:
проектиране на всички сградни инсталации.
Предмет на дейност: Проектиране, инсталиране, трансформиране, разширяване, поддръжка и монтаж на електрически, електронни и пожароизвестителни инсталации, търговия с електрически материали, части за машини и съоръжения в страната и в чужбина, електро- и електронна автоматизация, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговия с недвижими имоти, строителство и реконструкция и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

24.08.2016: Компанията "Р.И.П.А." ЕООД е собственик на три от четирите...
15.06.2012: В петък ще бъде открита третата руслова централа по поречието на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 936 пъти
[2016: 345, 2015: 33, 2014: 39, 2013: 79, 2012: 166, 2011: 99, ... ]