Кратък фирмен профил

999 - Ив. Асенов ЕООД - Катуница


Контакти

Катуница, 4120
Стопански двор 1, склад за препарати
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115810534
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с химични продукти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с продукти за растителна защита, разфасовка на продукти за растителна защитав т.ч. и торове; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, рекламни, информационни или други сделки и услуги, лизинг, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени от закона и след получаване на предвидените лицензия, разрешение или регистрация.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 659 пъти
[2016: 376, 2015: 39, 2014: 36, 2013: 73, 2012: 146, 2011: 21, ... ]