Кратък фирмен профил

Транс 5 ООД - София [Производство по несъстоятелност]


Контакти

София, 1225
кв. Орландовци, ул.Одеса 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831687415
Капитал (лв.): 121 200
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 16.04.2019 
Предмет на дейност: Производство на стоки или други вещи с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, произвовство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, покпука, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, въоръжена орхана, превоз на пътници и товари, както и всички други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 226 пъти
[2016: 126, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]