Кратък фирмен профил

Победа АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Одрин 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102047327
Капитал (лв.): 2 752 514
 
 
 

Отрасъл: Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Изкупуване на ядкови суровини, производство на шоколадови и захарни изделия и полуфабрикати; инженерно-внедрителска дейност; търговска дейност в страната и чужбина; допълва предмета на дейност с "изкупуване на ядкови суровини, производство на захарни шоколадови изделия и полуфабрикати, инженерингово-внедрителска дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, търговия със стоки и услуги, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, стоки за потребление, стоки с художествена стойност (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), търговия с движими и недвижими имоти, организиране на търгове, базари и изложби, строителна дейност, проектиране, строеж, реставрация и обзавеждане на сгради, производство, продажба и доставка на строителни материали, инвестиционно-проучвателни, проектантски, инженерингови, иновационни услуги, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство, маркетинг, ноу-хау, реклама и информационно осигуряване, консултантски услуги, придобиване и управление на дялови участия в други дружества, издателска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, откриване на увеселителни заведения и заведения за обществено хранене, организиране на шоу програми, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, всякакви други сделки и услуги, разрешени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
10.01.2019: Емблематичният пловдивски Новотел /Гранд хотел Пловдив/ има нов...
26.03.2018: Сава Чоролеев купи хотел "Европа" в Слънчев бряг за над 8.9 млн....
26.03.2018: "Българско туристическо дружество Глобал турс" купи хотел...
06.03.2018: Златна мартеница за „Победа“ АД Производителят на захарни...
30.07.2016: Ето кои са най-големите собственици на хотели в Слънчев...
21.06.2016: "Победа” АД с международно oтличие за иновативен продукт от...
01.06.2016: Сава Чоролеев взе под наем плаж "Лозенец" Плаж Лозенец от тази...
04.01.2016: Фирма за захарни изделия ще удари рамо на "жълто-черните". Това...
10.08.2015: Държавата може да развали концесиите на три плажа заради...
06.08.2015: Силна конкуренция в най-големия търг за храни Общо 42 кандидата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 669 пъти
[2016: 647, 2015: 200, 2014: 139, 2013: 278, 2012: 687, 2011: 430, ... ]