Кратък фирмен профил

Мейтрикс Рилокейшънс ЕООД - София


Контакти

София, 1766
ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, бл. 12, вх. Б, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030009126
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности в сухопътния транспорт
Предмет на дейност: Вътрешна и международна транспортна и спедиторска дейност, митническо агентство, преместване на лични вещи, офис материали и оборудване, съхраняване и управление на архиви, лек и товарен превоз на пътници и товари, търговска и външнотърговска дейност, издателска, маркетингова и рекламна дейност, туристически, хотелиерски услуги, туроператорски и турагентски услуги, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 228 пъти
[2016: 128, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]