Кратък фирмен профил

Мехатроника АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5301
ул. Райко Даскалов 7, п.к. 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107032279
Капитал (лв.): 2 351 755
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.06.2017 
Предмет на дейност: Научно-изследователска, развойна, производствена и инженерингова дейност в областта на технологии и технологично оборудване в електрониката, машиностроенето, селското стопанство, системи за автоматизация, стоки за бита, търговия в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
19.11.2013: Габровската "Мехатроника" проби на световния пазар с машина за...
21.04.2010: Мехатроника АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
10.10.2008: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.04.2008: Мехатроника АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
27.11.2007: Съветът на директорите на "Мехатроника" - АД, Габрово, на...
12.10.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 194,...
12.10.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
07.08.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.06.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
17.04.2007: Съветът на директорите на "Мехатроника" - АД, Габрово, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 865 пъти
[2016: 247, 2015: 128, 2014: 66, 2013: 132, 2012: 449, 2011: 218, ... ]