Кратък фирмен профил

АЕА ООД - София


Контакти

София, 1618
ж.к. Павлово, ул. Боянски възход 58
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121823237
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 22000
Предмет на дейност: производство и търговия с трайни сладкарски изделия и други хранителни стоки, други търговски сделки, вътрешно- и външноикономическа дейност, търговско посредничество, представителство и агентство, предоставяне на услуги, всякакви дейности, незабранени със закон
 

29.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 387 пъти
[2016: 180, 2015: 22, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 92, 2011: 17, ... ]