Кратък фирмен профил

Булеко 2000 ООД - София


Контакти

София, 1343
ж.к. Люлин 1, бл. 004, вх. Б, ап. 45
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130174132
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство и реализация на стоки и услуги, транспортна, спедиторска, консултантска, рекламна, маркетингова и информационна дейност, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 439 пъти
[2016: 308, 2015: 12, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 63, 2011: 5, ... ]