Кратък фирмен профил

Техно-Консулт 2000 ЕООД - София


Контакти

София, 1517
ж.к. Суха река, бл. 29, вх. буква 3, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112522459
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на тръбопроводни инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Маркетинг и мениджмънт във всички области - стопански и нестопански, консултантски услуги в сферата на здравеопазването, социалното дело и банковото дело, кредитиране, селскостопанство, туризъм, счетоводна, посредническа, предприемаческа, издателска и лизингова дейност в страната и чужбина, проектантска и строителномонтажна дейност, търговска дейност с медицинска техника и апаратура, технология и оборудване, ноу- хау и софтуер във всички сфери на стопанската дейност в страната и чужбина, както и всякакви други сделки, извършването на които не е изрично забранено със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 240 пъти
[2016: 140, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]