Кратък фирмен профил

Мегатрейд Експрес ООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Шипка 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130451794
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
Предмет на дейност: Вътрешна и външно търговска дейност, експорт, импорт, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, както и всяка друга незабранена от закона дейност. - 28.07.2008 6а. Основна дейност по НКИД - Код НКИД: 17.22 Основна икономическа дейност от НКИД: Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон.
 

14.03.2014: Още 50 млн. евро за малък и среден бизнес Нови 50 млн. евро...
24.08.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.07.2010: Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № гр. Ловеч, 23.07.2010 г. ЛОВЕШКИЯТ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 234 пъти
[2016: 109, 2015: 28, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 64, ... ]