Кратък фирмен профил

Дечи Са ЕАД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1113
бул. Цариградско шосе 101, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175350713
Капитал (лв.): 23 618 340
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Общи събрания: Последно - 19.03.2019 
Предмет на дейност: Кетъринг, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, спедиционна, складова и превозна дейност, търговска дейност, вкл. вътрешна, външна и реекспорт, строителство, хотелиерство и ресторантьорство, дейност на търговско представителство и посредничество, маркетингова и консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 

15.06.2015: До 3,8 млн. лв. се срина цената, от която започва публичното...
16.09.2014: 11 млн. лв. е началната цена, на която ще бъде предложен за...
09.06.2014: Частният съдия изпълнител Делян Николов вади на търг тузарския...
09.06.2014: Частният съдия изпълнител Делян Николов вади на търг тузарския...
17.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.06.2009: Дечи-Са АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
11.06.2009: Дечи-Са АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 264ж,...
13.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 479 пъти
[2016: 300, 2015: 37, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 90, 2011: 4, ... ]