Кратък фирмен профил

Булвеста холдинг АД - София


Контакти

София, 1700
ж.к. Витоша ВЕЦ Симеоново 999
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121531884
Капитал (лв.): 719 703
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, други търговски сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
01.07.2019: Булвеста Холдинг АД-София (5BV) На проведено редовно ОСА от...
22.05.2019: Булвеста Холдинг АД-София (5BV) В БФБ АД са постъпили материали...
29.06.2018: Булвеста Холдинг АД-София (5BV) На проведено редовно ОСА от...
28.05.2018: Булвеста Холдинг АД-София (5BV) В БФБ-София АД са постъпили...
22.06.2017: Булвеста Холдинг АД-София (5BV) На проведено редовно ОСА от...
19.05.2017: Булвеста Холдинг АД-София (5BV) В БФБ-София АД са постъпили...
12.05.2016: Булвеста Холдинг АД-София (5BV) На проведено ОСА от 10.05.2016...
06.04.2016: Булвеста Холдинг АД-София (5BV) В БФБ-София АД са постъпили...
15.05.2015: Булвеста Холдинг АД-София (5BV) На проведено ОСА от 13.05.2015...
08.04.2015: Булвеста Холдинг АД-София (5BV) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 663 пъти
[2016: 371, 2015: 112, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 254, 2011: 208, ... ]