Кратък фирмен профил

Обитех ЕООД - София


Контакти

София, 1700
бул. Самоковско шосе 110 Б, офис 1-2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130989820
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини за селското и горското стопанство
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопанска продукция, търговия със селскостопанска техника и съоръжения за преработка и съхранение на зърно, инженерингава дейност в областта на селското стопанство, външна и вътрешна търговия на едро и дребно с готови стоки и услуги във всички разрешени от закона форми, маркетингова и консултантска дейност, хотелиерство и ресторантъорство, туризъм и транспортни услуги, представителство/без процесуално/ и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 

21.02.2014: Силозно-складово стопанство и линия за заготовка на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 553 пъти
[2016: 259, 2015: 38, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 77, 2011: 34, ... ]