Кратък фирмен профил

Холдинг Варна АД - Варна


Контакти

Варна, 9006
к.к. "Свети Свети Константин и Елена", Административна сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103249584
Капитал (лв.): 5 235 900
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдингът участва, финансиране на дружества, в които холдингът участва, производство на стоки и услуги, търговска и посредническа дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството.
 


Новини

  стр. 1 / 65   стр.    
15.02.2019: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Уведомление за резултатите от...
31.01.2019: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи...
14.12.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) В БФБ АД е постъпило уведомление...
07.12.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Уведомление по чл.19 от Регламент...
05.12.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) Във връзка с настъпване на...
05.12.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) Във връзка с настъпване на...
04.12.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
29.11.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи...
29.11.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 498 пъти
[2016: 1 088, 2015: 315, 2014: 187, 2013: 374, 2012: 998, 2011: 712, ... ]