Кратък фирмен профил

Екип-98 Холдинг АД - София


Контакти

София, 1712
бул."Александър Малинов" No 75
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121659873
Капитал (лв.): 780 004
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
24.09.2020: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ е постъпила информация от...
23.09.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление относно извършено лихвено...
23.09.2020: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) На основание чл. 75, ал. 2 във...
23.09.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
23.09.2020: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ е постъпила информация от...
18.09.2020: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ АД е постъпила следната...
27.08.2020: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) В БФБ АД са постъпили материали...
24.08.2020: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) Постъпила допълнителна...
12.08.2020: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ е постъпила информация от...
11.08.2020: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ е постъпила информация от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 911 пъти
[2016: 1 037, 2015: 105, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 233, 2011: 132, ... ]