Кратък фирмен профил

Екип-98 Холдинг АД - София


Контакти

София, 1142
ул. 6-ти септември 55
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121659873
Капитал (лв.): 780 004
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.07.2018  Предстоящо - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
17.06.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ е постъпила информация от...
29.05.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) В БФБ АД са постъпили материали...
23.05.2019: Екип-98 Холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.05.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
20.05.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
13.05.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) На основание чл. 73, ал. 2 във...
13.05.2019: Екип - 98 Холдинг АД – София (5EKA) В БФБ АД е постъпило...
02.05.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) Дружеството уведомява за...
03.04.2019: В БФБ АД е постъпил отчет по чл. 100ж от ЗППЦК, в който е...
02.04.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ-АД е постъпил доклад по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 485 пъти
[2016: 611, 2015: 105, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 233, 2011: 132, ... ]