Кратък фирмен профил

Екип-98 Холдинг АД - София


Контакти

София, 1142
ул. 6-ти септември 55
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121659873
Капитал (лв.): 180 006
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.07.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
05.03.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) Постъпило в БФБ АД уведомление...
06.02.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) Във връзка с настъпване на...
16.01.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
16.01.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) Във връзка с решение на Съвета...
16.01.2019: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 11.10.2018 г....
08.01.2019: Комисията за финансов надзор (КФН) потвърждава проспект за...
03.01.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ-АД е постъпил доклад по...
15.10.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) На проведено на 11.10.2018 г....
18.09.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) На основание чл. 73, ал. 2 във...
18.09.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ АД е получена информация...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 394 пъти
[2016: 520, 2015: 105, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 233, 2011: 132, ... ]