Кратък фирмен профил

Интелинет България ЕООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 121
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131131073
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 05.07.2017 
Предмет на дейност: Информационни технологии, компютри, програмни продукти, сервизно обслужване; внос, износ, реекспорт, производствена, търговска и комисионна дейност; консултантска дейност; маркетингови проучвания; обучение; работа от свое име или за сметка на учредителя си, като търговски представител на български и чуждестранни фирми и може да участва в други дружества със сходен предмет на дейност; както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона
 

03.02.2009: Американският производител на компютри Dell добави към...
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 644 пъти
[2016: 131, 2015: 25, 2014: 31, 2013: 63, 2012: 137, 2011: 82, ... ]