Кратък фирмен профил

Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Братя Бъкстон 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121227792
Капитал (лв.): 9 980 925
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 02.07.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
23.06.2020: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД – София (6R1A) Във връзка с...
23.06.2020: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД - София (6R1A) В БФБ АД е...
17.06.2020: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) Във връзка с...
17.06.2020: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) Във връзка с...
17.03.2020: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) В БФБ АД е постъпил...
11.12.2019: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) В БФБ АД е...
17.09.2019: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) В БФБ АД е...
11.07.2019: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД - София (6R1A) В БФБ АД е...
11.07.2019: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) На основание чл....
11.07.2019: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД - София (6R1A) Във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 071 пъти
[2016: 950, 2015: 221, 2014: 77, 2013: 154, 2012: 342, 2011: 336, ... ]