Кратък фирмен профил

Стара планина Холд АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121227995
Капитал (лв.): 21 000 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.05.2020  Предстоящо - 20.05.2021 
Продукти и услуги:
Като дружество от холдингов тип Стара планина холд АД не извършва самостоятелна търговска дейност. Дружеството е насочило своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия. Основните от тях са: „М+С Хидравлик” АД – Казанлък, „Хидравлични елементи и системи” АД – Ямбол, „Елхим Искра” АД – Пазарджик, „Пътстройинженеринг” АД – Кърджали, „Българска роза” АД – Карлово, „Фазан” АД – Русе, „Славяна” АД – Славяново.
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия на български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва, финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество, други търговски сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 102   стр.    
29.04.2021: Стара планина Холд АД-София (SPH) Стара планина Холд АД-София...
27.04.2021: Стара планина Холд АД-София (SPH) Стара планина Холд АД-София...
26.04.2021: "Стара планина холд" изпрати първото тримесечие с близо 13% ръст...
23.04.2021: Стара планина Холд АД-София (SPH) Стара планина холд АД обявява...
25.03.2021: Стара планина Холд АД-София (SPH) Стара планина Холд АД-София...
25.03.2021: Стара планина Холд АД-София (SPH) Стара планина Холд АД-София...
24.03.2021: Стара планина Холд АД-София (SPH) Стара планина холд АД обявява...
24.03.2021: Ръст в печалбата на ХЕС през февруари с 13.13% Ямболската фирма...
19.03.2021: Стара планина Холд АД-София (SPH) Ръководството на Стара...
19.03.2021: Фирмите от групата "Стара планина холд" предвижда дивидент и за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 933 пъти
[2016: 2 556, 2015: 459, 2014: 292, 2013: 585, 2012: 1 323, 2011: 816, ... ]